CAKS logo
Carl Aksel Kragh Sørensen
Velkommen Ældrerådet Politik CV
 
Boligbyggeriet Petersminde Gartneriets historie Ejendommens historie
 

Carl Aksel Kragh Sørensen

Carl Aksel
Kragh Sørensen

Velkommen til min hjemmeside.

Jeg er genvalgt til Ældrerådet indtil 31. dec. 2025

Jeg gik til valg til Ældrerådet i Aarhus Kommune, fordi jeg gerne vil være med til at sikre:

 • At ældre i vore plejeboliger får en værdig pleje og omsorg, der tager hensyn til den enkelte borger
 • At ældre i egen bolig får den fornødne pleje og omsorg og hjælp til genoptræning
 • At ældre borgere med funktionsnedsættelse og stærkt handicap får et værdigt og indholdsrigt liv
 • At Region Midt, Aarhus Kommune og de praktiserende læger samarbejder i videst muligt omfang, så genindlæggelser undgås

Jeg vil gerne være med til at videreudvikle en ældrepleje i Aarhus Kommune, som er i samklang med nutiden, så vore dygtige medarbejdere i ældreplejen fortsat kan udføre et godt arbejde med faglig stolthed og værdighed.

Det er vigtigt, at man kan klare sig selv længst muligt på egne vilkår. Man ældes forskelligt med større eller mindre skavanker. Derfor er det også vigtigt, at de rette boligtilbud og træningstilbud samt hjælpemidler kan tilbydes.

Mød mig på min blog i Wordpress eller på Facebook og i min Facebook-gruppe.

Ældrerådet rådgiver Aarhus Byråd i alle spørgsmål, der vedrører ældres liv og hverdag i kommunen, og Byrådet er forpligtet til at høre Ældrerådet i alle sager, der handler om forhold for ældre 60+ borgere.

Ældrerådet kan også selv tage sager op om forhold for ældre i Aarhus Kommune. Således vil Ældrerådet gerne fremføre generelle emner, der kan forbedre forholdene inden for de økonomiske rammer, som Byrådet har afstukket.

Jeg har deltaget i arbejdet i 12 år og har i den periode opbygget et stærkt netværk gennem mit virke

 • som medlem af Bestyrelsen for Danske Ældreråd i 8 år fra maj 2013 til maj 2021,
 • som tovholder for syv-by-samarbejdet i 5½ år fra maj 2016 til november 2021,
 • som medlem af Forretningsudvalget for Regionsældrerådet i 8 år i perioden januar 2013 til december 2021 (herunder perioder som formand og næstformand),
 • som medlem af Region Midtjyllands Patientinddragelsesudvalg (PIU) fra januar 2022 til december 2025.

Naturligvis er min baggrund Ældrerådet i Aarhus Kommune. Her startede jeg med at være:

 • Formand for omsorgsudvalget i godt 1 år fra 2010 til 2011
 • Formand for Ældrerådet i næsten 3 år fra 2011 til 2013
 • Næstformand i 1 år fra 2013 til 2014
 • Sekretær i 7 år fra 2014 til 2022
 • Formand for Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg fra 2022

Som tidligere gartneriejer i Åbyhøj-Brabrand igennem 40 år har jeg stor erfaring inden for organisation og ledelse. Jeg er født i 1942, og har altid boet i Aarhus Kommune.

Det ældrepolitiske arbejde kan følges i Magasinet Vital, der udkommer 4-6 gange årligt. Det udgives af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Jeg har i over 30 år været medlem af Ældresagen og derigennem også fulgt med i udviklingen inden for ældreområdet. Desuden har jeg fået megen inspiration ved at følge med i Danske Pensionister.

Jeg har været i bestyrelsen som kasserer i flere foreninger og kredse i Dansk Gartneri.

I dag kan min virksomheds og min historie følges i arkivet i Lokalhistorisk Forening i Åbyhøj, hvor jeg også er medlem af bestyrelsen.

C. A. Kragh Sørensen
Ludvig Holbergsvej 4A
DK-8230 Åbyhøj
Mobil: +45 2191 7688
Telefon: +45 8625 7424
Email:
www.petersminde.dk
Facebook --- Twitter --- LinkedIn --- WordPress