CAKS logo
Carl Aksel Kragh Sørensen
Velkommen Ældrerådet Politik CV
 
Boligbyggeriet Petersminde Gartneriets historie Ejendommens historie
 

Ældrerådet i Aarhus Kommune

Der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år.

Ældrerådet består af 15 medlemmer. Alle borgere i Aarhus Kommune over 60 år har stemmeret.
I perioden 2022 til 2025 består Ældrerådet undtagelsesvist af 19 medlemmer, fordi Ældrerådsvalget i 2021 desværre blev et 'Fredsvalg'.

Det er Folketinget, der ved lov har bestemt, at alle landets kommuner skal have et Ældreråd eller et Seniorråd.

Ældrerådet er talerør for alle over 60 år i forhold til kommunen.

Ældrerådets opgave er at rådgive Byrådet om, hvordan politikken skal være for de ældre borgere i Aarhus Kommune. Det betyder blandt andet, at Ældrerådet udtaler sig om alle byrådsindstillinger, der handler om forhold for ældre, inden de sendes til byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Ældrerådets bord, kan rådet tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt, der har speciel betydning for ældre.

Få besøg af Ældrerådet

Repræsentanter for det nuværende Ældreråd tilbyder at tage ud på folkehusene og i foreninger og klubber for at orientere om arbejdet i Ældrerådet.

Kontakt Ældrerådet på e-mail: aarhus.aeldreraad@gmail.com.

Generelt om Ældreråd

Der findes 98 ældreråd eller seniorråd i Danmark - et i hver kommune.

Ældrerådets opgaver er at rådgive kommunalpolitikere i alle forhold, der vedrører ældrebefolkningen.

Photo of Carl Aksel Kragh Sørensen

Der er i Aarhus valg til Ældrerådet hvert 4. år, og valgperioden følger Byrådets valgperiode.

Ældrerådene er lovfæstede, og deres medlemmer vælges ved direkte valg blandt og af kommunens borgere, der på valgdagen er fyldt 60 år.

Der udbetales diæter og befordringsgodtgørelse for deltagelse i ældrerådsmøder.