CAKS logo
Carl Aksel Kragh Sørensen
Velkommen Ældrerådet Politik CV
 
Boligbyggeriet Petersminde Gartneriets historie Ejendommens historie
 

Carl Aksel Kragh Sørensen: Curriculum Vitae

Carl Aksel Kragh Sørensen

Jeg er født den 18. november 1942 på gartneriet Petersminde i Åbyhøj.

Jeg blev i 1976 gift med korrespondent Kirsten Stentoft, som er ansat på Aarhus Universitet.

Vores søn Henrik Kragh Sørensen er cand.scient. og ph.d. og i dag professor ved Københavns Universitet.

1959:Realeksamen fra Århus Akademi.
1962:Faglært gartner fra Beder Gartnerskole.
1962:Soldat ved Jydske Ingeniør Regiment i Randers.
1963:Håndværksbogføring fra JIR Randers.
1963:Drifsleder på gartneriet Petersminde.
1966:Handelslære fra Århus Købmandsskole.
1967:Bogføring fra Århus Købmandsskole.
1968:Bogholderprøve fra Århus Købmandsskole.
1969:Matematik fra Århus Købmandsskole.
1969-1982:Medejer af gartneriet Petersminde.
1970:Engelsk fra Århus Købmandsskole.
1973:Tysk fra Folkeuniversitetet.
1975:Hollandsk fra Folkeuniversitetet.
1982-2004:Eneejer af gartneriet Petersminde.
1978-1981:Medlem af bestyrelsen for Gartnernes Indkøbs Center.
1981-1990:Formand for Snitblomstsektoren under Dansk Gartneri.
1991-2000:Kasserer i kreds 2, Dansk Erhvervs Gartnerforening.
2001-2005:Afvikling af Gartneriet Petersminde.
2006-2020:Kasserer i Jydske Gartneres Hjælpeforening.
2007-2020:Kasserer i Det danske Gartnerimuseum.
2010-2025:Medlem af Ældrerådet i Aarhus Kommune.
2013-2021:Medlems af Danske Ældreråds bestyrelse.
2013-2021:Medlem af Forretningsudvalget i Regionældrerådet for Region Midt.
2016-2021:Tovholder i ældrerådenes 7-by samarbejde.
2022-2025:Medlem af Patientinddragelsesudvalget (PIU) i Region Midt.