CAKS logo
Carl Aksel Kragh Sørensen
Velkommen Ældrerådet Politik CV
 
Boligbyggeriet Petersminde Gartneriets historie Ejendommens historie
 

Politiske mærkesager

Jeg opstiller på den Konservative liste C som nr. 18 på listen til Byrådsvalget i Århus den 17. november 2009. På Facebook kan du følge med i gruppen "Carl Aksel Kragh Sørensen i Århus Byråd". Du kan også finde mine videoer på YouTube.

Stem på mig fordi jeg er parat til at yde en stor indsats for erhvervslivet, for trafikforholdene og for omsorgen for ældre og for de, der trænger. Se min video på YouTube (1min).

Stem også på mig til Ældrerådet. Alle over 60 år kan brevstemme i perioden 04. December 2009 til 11. December 2009. Se min video på YouTube.

Se og udskriv min valgfolder (2.5MB)

 

Hvorfor er jeg konservativ?

Som Konservativ vil jeg være med til at stimulere samfundets vækst ud fra menneskets muligheder og begrænsninger, og jeg ønsker at tage ansvar for vore medmenneskers og naturens ve og vel.

Som Konservativ ønsker jeg et familieliv i et menneskeværdigt samfund og i et fællesskab med frihed under ansvar, et ansvar som kan skabe tryghed for alle mennesker. På den måde bliver trygheden grundlaget for den virkelige frihed.

Jeg ønsker selvbestemmelsesret og plads til forskellighed. Jeg ønsker at styrke den private ejendomsret, gennem et retssystem der bl.a. sikrer Grundlovens gennemførelse, og en social lovgivning, som appellerer til den enkeltes pligt og ansvarsfølelse.

Jeg ønsker et skarpt skel mellem kommunalopgaver og statsopgaver. Jeg ønsker, at Folkekirken bevares på det Evangelisk - Lutherske bekendelses grundlag, og jeg ønsker en fortsat gennemførelse af kvinders og mænds ligestilling og en højnelse af såvel grundskolen som den videregående undervisning og uddannelse.

Byrådsvalg og mærkesager

Jeg vil følge det Konservative kommunalvalgprogram 2009, og jeg har følgende mærkesager:

Ældreplejen - omsorg med omtanke
værdig - stolt - kompetent
Se min video på YouTube (2min).

Et sundt erhvervsliv
konkurrencedygtigt - bæredygtigt
ingen erhverv - ingen velfærd
Se min video på YouTube (2min).

Harmonisk trafikudvikling
hurtig - veludbygget - vedligeholdt
hurtigtog-letbane-busser-veje-stier
Se min video på YouTube (2min).

Effektiv efteruddannelse
kommune - erhverv - folkeskole
Se min video på YouTube (2½min).

Velfærdsydelser til de, der trænger
handicap - børnefamilier - hjemløse
Se min video på YouTube (2min).

En midtby der hænger sammen
domkirken - rådhuset - banegården
Se min video på YouTube (2min).

Et nyt Gellerup
fra boligområde til bydel
fra Brabrand Sø til Hasle Bakker
Se min video på YouTube (2½min).

Århus Kommune - en helhed
vækstpleje i hele Århus Kommune
byer - landsbyer - jordbrug

Lyt til mit interview (20 minutter) eller download det til din iPod og hør mit podcast senere.

Se mere om kommunalvalget i Århus på: www.aarhus.konservative.dk og læs den konservative valgavis online.

Følg mig også på disse links:
Talerstolen KL Kommunernes Landsforening
Lokalavisen
Århus Vest: mød mig til elektronisk vælgermøde
Linkedln
Twitter
I Plaxo søg: Carl Aksel
DR-DK

 

 
Carl Aksel Kragh Sørensen
Byrådskandidat for Konservative (K)
Ludvig Holbergsvej 4 A
8230 Åbyhøj
Mobil +45 2191 7688
Email:
www.petersminde.dk